top of page

PROSESSEN

IMG_4442-GS_edited.png

1. VEILEDNING/UTPRØVING

Etter mange år i bransjen, vet vi som oftes hva den enkelte trenger. I samarbeid med terapeuter, besøker vi den enkelte, tar mål og vurderer den enkeltes behov. Det være seg valg av seter, bruk av motor o.l. Videre er det viktig å hensynta ledsager til bruker. 

2. KONSTRUKSJON/BYGGING

Etter veiledning og utprøvning, starter vi prosessen med å bygge utstyret. Ingenting er likt i denne "bransjen". Det er derfor viktig at målene og behovene i trinn 1 følges nøye og er riktig i utgangspunktet.  

3. UTLEVERING/TESTING

Når produktet er ferdig bygget, leveres det til bruker for ferdigstillelse og endelig tilpassing. Det er viktig at alt passer som det skal! Sittestilling, setebredder og putevalg. Videre er det viktig at ledsager føler seg konfortabel med løsningen.  

4. Endelig godkjenning

Etter utlevering og testeing, gjøres de siste tilpassninger og justeringer. Deretter overleveres produktet i ferdig tilstand til bruker for en endelig godkjenning. 

En godkjenning fra bruker som bekrefter at dette produktet kommer til å gi vedkommende en aktiv og god fremtid!

bottom of page